Johannes Waldorfförskolor


Go to content

Informationsmöten vårterminen 2024


Under våren kommer vi att ha två informationsmöten, som vänder sig till alla som är intresserade och nyfikna på våra waldorfpedagogiska verksamheter. Ni anmäler ert intresse till johanneswaldorfforskolor@gmail.com, skriv vilket datum ni vill delta och hur många som kommer från er familj.

Vi önskar börja vid utsatt tid för att få möjlighet till både vår information och era frågor, så kom gärna punktligt. För att i lugn och ro kunna berätta om vår pedagogik och ge er som lyssnar möjlighet att ta del av alla frågor så förutsätter vi att era barn inte deltar vid dessa tillfällen.

Varmt välkomna till följande dagar:

Måndag 5 februari 16.00-17.30
Gamla Lundagatan 2

Måndag 11 mars 16.00-17.30
Ludvigsbergsgatan 21

Måndag 15 april 16.00-17.30
Brännkyrkagatan 47


© Copyright Johannes Waldorfförskolor

Back to content | Back to main menu